GRAAD 4

Getalgroepe en Skryfwyse

Natuurlike getalle N = {1;2;3;….}

Simbool: N

 

Natuurlike getalle bestaan uit die versameling presiese getalle wat gebruik word om Natuurlike dinge mee te tel.   Natuurlikke getalle begin by die getal 1 (een) en tel elke keer aan met presies 1. 

 

Die {} krulhakie aan die begin en einde van die getalle beteken dit is  ‘n versameling . Die … beteken dat die getalle aanhou tot oneindig. 

Voorstelling op die getallelyn:

Begin by 1, en tel dan 1 aan tot oneindig (die pyltjie). Die natuurlikke getalle word aangedui deur die strepies en hulle is almal presies ewe ver van mekaar af.

Telgetalle No= {0;1;2;3…}

Simbool: N0

 

Die Telgetalle sluit die versameling Natuurlike getalle in en ‘n 0 kom by.  N= N + 0

Voorstelling op die getallelyn:

Begin by 0, en tel dan 1 aan tot oneindig (die pyltjie). Die telgetalle word aangedui deur die strepies en hulle is almal presies ewe ver van mekaar af.

Voorbeelde:

Vraag 1:

Is 14 ‘n Telgetal?

Antwoord 1:

Ja, 14 is ‘n telgetal want dit is ‘n presiese getal waarmee jy tel.

Vraag 2:

Is 14 1 \over 2 ‘n Natuurlike getal ?

Antwoord 2:

Nee, 14 1\over2 is nie ‘n Natuurlike getal nie want dit is tussen 0 en 1 en nie ‘n presiese getal nie.

Toets jou kennis:

 1. Notuleer die versameling Telgetalle.
 2. Is 100 ‘n Natuurlike getal?
 3. Is 0 ‘n Telgetal?
 4. Gee die versameling Telgetalle in wiskundige notasie.
 5. Is 4,5 ‘n Telgetal?
 6. Teken ‘n getallelyn wat die versameling Natuurlike getalle aandui?
 7. Wat is die verskil tussen Telgetalle en Natuurlike getalle
 8. Gee die versameling Telgetalle kleiner as 8
 9. As ons 9 en 14 bymekaar tel, is die antwoord ‘n Natuurlike getal?
 10. Waarvoor staan N0
 11. Is 11 ‘n Telgetal?
 12. Wat beteken oneindig?
 13. Gee die versameling Natuurlike getalle tussen 14 en 23.
 14. Hoeveel Telgetalle is daar?
 15. Gee die versameling Telgetalle van 15 tot 20.
 16. Waarom is 17 1\over2 nie ‘n Telgetal nie?
 17. Waarvoor staan die krulhakies in N0= {0;1;2;3…}
 18. Wat is die simbool vir oneindig?
 19. Is 0 ‘n natuurlike getal?
 20. Waarvoor staan N?

Toets jou kennis antwoorde:

 1. N0= {0;1;2;3…}

 2. Ja, 100 is ‘n natuurlike getal, dit is ‘n presiese getal waarmee ons natuurlike dinge kan tel.

 3. Ja, 0 is ‘n Telgetal.  Telgetalle sluit alle natuurlike getalle in plus die 0.

 4. N = {1;2;3;….} 

 5. Nee, dit is nie ‘n presiese getal nie, dit lê tussen 4 en 5

 6. Maak seker jou getalle begin by 1. Die getallelyn moet ‘n pyltjie hê om te wys dat dit aangaan.  Die getalle moet almal presies ewe ver van mekaar af wees en regoor die strepies op die getallelyn geskryf wees.  Jy hoef net 1, 2 en 3 te wys maar jy kan ook meer getalle skryf.

7.   Telgetalle het net ‘n 0 by die Natuurlike getalle.

8.   {0,1,2,3,4,5,6,7}

9.  Ja, 9 + 14 = 23.  23 is ‘n Natuurlike getal.

10.  Dit is die simbool vir die Telgetalle.

11.  Ja, dit is ‘n Natuurlike getal, ‘n presiese getal waarmee jy tel.

12.  Dat dit nooit ophou nie.

13.  {15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22}  Onthou 14 en 23 word uitgesluit wanneer die vraag vra tussen.

14.  Oneindig.

15.  {15, 16, 17, 18, 19, 20}  Onthou wanneer die vraag vra van _ tot _ sluit ons daardie getalle ook in, so 15 en 20 word ingesluit.

16.  17 1\over2 is tussen 17 en 18 en is nie ‘n presiese getal nie.

17.  Die krulhakies dui vir ons aan dat dit ‘n versameling is.

18.  ∞

19.  Nee, 0 is nie ‘n Natuurlike getal nie, Natuurlike getalle begin by 1.

20.  Dit is die simbool vir die Natuurlike getalle.